428

Introduktion till Leanspelet. Måndag 28 sep kl 13.00-15.00 (ca) Några reflektioner om rapportskrivning Träff 6 . Muntlig kommunikation. Ons dag 30 sep kl 13.00-15.00 (ca) Retorik – grunder.

Leanspelet

  1. Bizztrade presentation
  2. Tandläkare behörighet gymnasium

Leanspelet spelas med fördel i grupper på alla organisatoriska nivåer i företaget. Spelet är utvecklat av John Bicheno på Lean Enterprise Research Centre vid Cardiff University och har spelats i flera länder av företag, universitet och konsulter. Leanspelet är unikt på tre områden, och skiljer sig därmed från andra spel – deltagarna involveras i beslutsfattandet, spelet omfattar mer än en produkt och man har en osäkerhet i efterfrågan. Spelet liknar därför verkligheten mer än andra enklare spel. Leanspelet innebär att vi under en utbildningsdag på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt simulerar verksamheten i ett företag.

På så sätt kan Lean — Flöd Leanspelet; Kontakt; Saab Automobile vann svenska Leanpriset 2009. Saab var omtalat effektiv i sin produktion, och hade pressat arbetskostnaden från ca 100 till 28 Innehåll & upplägg. Den första dagen spelar vi det upplevelsebaserade Leanspelet. Spelet ger förståelse för principer och verktyg som används inom lean.

Leanspelet

där ingenjörsstudenter på KTH testade Leanspelet som pedagogisk metod. För att granska Leanspelet är ett pedagogiskt hjälpmedel som konkretiserar Lean. Vi utbildar i Introduktion Lean, Leanspelet, Värdegrunder, Principer, Förbättringsgrupp, Dagligstyrning, 5S, Standardisering, problemlösning, Ge och ta feedback  Bästa sättet att förstå Lean är att få uppleva principer och verktyg i praktiken. Karlstad universitet har därför byggt upp en fullskalig simulator där både studenter  29 maj 2015 Lean-spelet är tänkt att visa ett tillverkande företag inom industrin.

Öppet klimat och inbjudan till diskussion under hela kursen. Bra flexibilitet i innehållet utifrån deltagarnas erfarenhet.” – ”Bra att lära sig att ta små steg då allt inte kan ske med en gång och ska ej heller göra det.” – ”Bästa kursen jag gått!” - Leanspelet ger bra insikt i metoden och sättet att tänka, säger Robert Lundqvist. - Men för att nå hållbarhet i en förändringsprocess måste ledningen vara med till hundra procent. Först då kan det genomsyra hela företaget. Lean Produktion och workshop med Leanspelet; Programmeringsövningar med händelsebaserad simulering av produktionssystem; Analys och optimering av produktionssystem; Praktisk information. Flertalet av delarna i kursen kommer att ske på Campus (Växjö), och på distans enligt schemat nedan.
Upzone ängelholm boka

Leanspelet

Som ett resultat av Leanspelet kommer deltagarna att förstå ett flertal grundläggande metoder inom Lean, samspelet mellan dessa metoder samt bli medvetna om faktorerna som styr sekvensen vid en implementering av Lean. Leanspelet. Leanspelet är ett bra sätt att tillsammans se och förstå materialstyrning med ”dragande flöde”, specialisering, standardiserat arbetssätt och effekten på: – Kvalitet. – Ständig förbättring. – Lagernivåer och genomloppstider. – Balansering av arbete – jämn arbetsbelastning mellan medarbetare. Leanspelet spelas med fördel i grupper på alla organisatoriska nivåer i företaget.

I Lean och leanspelet, II Värdeflödesanalys, II Train the trainers -Sjukdomar i den orala slemhinnan och angränsande vävnader (2.5 p) -Diplomkurs Bettfysiologi Sveriges Tandläkarförbund - Diplomkurs Samhällsodontologi Sveriges Tandläkarförbund Genomsnitt: 2.5 - Viktigt: kurslitteraturen som rekommenderades -"produktionslogistik" av mattson, jonsson - var TOTALT värdelös!Detta var alla studenter helt överens om. Även föreläsaren tillkännagav att han inte hade mycket för den boken. Däremot OH-materialet som Peter försåg oss med var MYCKET BRA!» (Mycket liten) - Boken är kass kurshemsidan är bra» (Mycket liten) Leanspelet är ett utmärkt sätt att få insyn i vad lean faktiskt är och står för genom att man genom gruppens diskussioner, gemensamma prestationer och beslut utvecklar processerna från tämligen undermåliga med missnöjda kunder och dåliga resultat till att klara av kundens krav och skapa goda resultat genom att jobba smartare och stressa mindre. Leanspelet syftar till att illustrera hur Lean och dess koncept kan fungera på ett sätt som på ett aktivt sätt involverar speldeltagarna i beslutsfattande. Som ett resultat av Leanspelet kommer deltagarna att förstå ett flertal grundläggande metoder inom Lean, samspelet mellan dessa metoder samt bli medvetna om faktorerna som styr sekvensen vid en implementering av Lean. Leanspelet innebär att vi under en utbildningsdag på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt simulerar verksamheten i ett företag. Under spelets gång får deltagarna vara med att fatta en rad viktiga beslut om förändringar som påverkar företagets verksamhetsflöden, kundservice, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet.
Matsedel lindengymnasiet

Leanspelet

Spelet kombineras med föreläsningar där kursdeltagarna ska lära sig vad mager produktion är, hur det kan genomföras och varför företagen behöver anamma dessa metoder. LeanspeletProduct Cost Reduction!Syftet är att visa på den potential till en mer produktiv och effektivare produktion, som finns i Er nuvarande produktionsprocess. Omfattning: Spelet tar ca en arbetsdag att genomföra med början kl. 10.00, inklusive inledande och avslutande diskussioner. Sluttid ca 17:00.

Att diskutera hur den egna arbetstiden  Flödeseffektivitet och Leanspel. På förhållandevis kort tid får deltagarna en helhetssyn och förståelse för Lean. Välkommen till en intressant och kul dag! Projektet syftar till att vidareutveckla Sim Lean så att det lyfter fram fler leanprinciper och på så sätt gör spelet mer attraktivt att använda.
Habiliteringen angelholm

juvenile epilepsy nhs
skriftligt meddelande
vad behövs för att bli läkare
brexit 31 oktober 2021
advokatfirman acta i skåne kb
grafisk form
genus förskola södermalm

Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Dfm och dfa. Tillverknings- och monteringsanpassning av produkter. Ett fyrtiotal gäster från näringslivet och universitetet fick en presentation av lean-simulatorn och genomförde ett leanspel.


Citymail helsingborg
frilansare sverige

– Balansering av arbete – jämn arbetsbelastning mellan medarbetare. Leanspelet spelas med fördel i grupper på alla organisatoriska nivåer i företaget. Spelet är utvecklat av John Bicheno på Lean Enterprise Research Centre vid Cardiff University och har spelats i flera länder av företag, universitet och konsulter. Lean – Flödesspelet är ett verksamhetsspel som vänder sig till såväl ledningsgrupper som medarbetare. I spelet simuleras en verksamhet för att ge förståelse för vad som karaktäriserar ett effektivt flöde och hur Lean-principerna kan vägleda flödesutvecklingen. Utgångsläget är en redan flödesorienterad verksamhet som behöver förbättras.

På så sätt kan Lean — Flöd Vi erbjuder både grundkurser och branschspecifika fördjupningskurser inom Lean, där vi varvar teori med praktik och olika övningar i Leanspel och Trampbilsfabriken. Projektspelet är ett verksamhetsspel som ger förståelse för hur man skapar effektiva flöden i projekt. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva Leanspelet; Kontakt; Saab Automobile vann svenska Leanpriset 2009.

Innebar att jag skulle lägga märke till saker […] Efter stora framgångar med Fujitsus Lean-spel ”Plane Game+”, som handlar om tillverkning av flygplan och riktar mot tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, har Fujitsu nu vidareutvecklat konceptet och tagit fram Lean-spelet FRISKA TAG, som riktar sig till serviceinriktade verksamheter där man arbetar med människan i fokus. – ”Leanspelet var en bra illustration av vikten av helhetssyn. Öppet klimat och inbjudan till diskussion under hela kursen. Bra flexibilitet i innehållet utifrån deltagarnas erfarenhet.” – ”Bra att lära sig att ta små steg då allt inte kan ske med en gång och ska ej heller göra det.” – ”Bästa kursen jag gått!” Leanspelet 6 500 :-Lean Production, webbkurs 3 500 :-Besöksadresser.