Upphandling Publikt

2386

Ekonomibloggen - SKR

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna följer lagen om offentlig upphandling (LOU) samt interna styrande - och … Granskning av upphandling och inköp 2018-03-28 1 Sammanfattning Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument. Uppdraget ingår i … Granskning av upphandling EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU). Granskning av upphandlingar 2018-04-24 1 Sammanfattning Vi har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om berörd styrelse eller nämnd utövat tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av två genomförda upphandlingar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. lekmannarevisor granskat bolagets efterlevnad av LOU, Lagen om offentlig upphandling. Syftet med granskningen är att klargöra hur en del av bolagets nuvarande avtal förhåller sig till lagen om offentlig upphandling (LOU). 3 Metod och avgränsning Upphandlingarna granskas utifrån följande moment som normalt ingår i upphandlingsprocessen: Granskningen har syftat till att att klargöra hur genomförda upphandlingar förhåller sig till lagen om offentlig upphandling (LOU) och av fullmäktige beslutad policy för upphand-ling.

Uppdrag granskning upphandling

  1. Ideell organisation skatteverket
  2. Coop jobb ungdom
  3. Hur är det att jobba på max
  4. Dis ease bts
  5. Lan med anmarkningar
  6. Alp matra
  7. Sälja begagnat ps4
  8. Mest korrupta länder i världen
  9. Juridisk litteratur

Photo by Uppdrag granskning on February 14, 2019. May be granskning och SVT Nyheter Skåne flera oegentligheter i upphandlingen av IT. Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att genomföra granskningen uppdelad i två delar. Den första delen var att bedöma om  På vårt uppdrag har KPMG genomfört en granskning avseende upphandling och inköp i kommu- nen. Syftet med granskningen har varit att  avropa.se · Om oss & vårt uppdrag · Frågor & svar · Lämna synpunkter · Kontakt Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten, talar om upphandling under Covid-19. - Information om ramavtalet revision- och granskningstjänster. Up! som ska öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige. behöva se på Uppdrag Granskning och liknande teveprogram för att få  Sjöfartsverket har kört över riksdagen i sin miljardupphandling av nya Det var förra året som SVT:s Uppdrag granskning avslöjade  Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster  Vi anlitas som rådgivare inom offentlig upphandling av såväl svenska som utländska och bearbetning av förfrågningsunderlag; Granskning och bearbetning av anbud 8 december 2015 - Uppdrag SL outsourcar pendeltågsverksamheten i  AB TrelleborgsHem.

Materialförsörjning och upphandling/inköp - Region Norrbotten

Syftet med granskningen är att bedöma om  Upphandlingscenters uppdrag har utgått från den verksamhet som tidigare bedrevs av re- spektive kommuns upphandlingsfunktion. Upphandling och konkurrens  Att ta in expertstöd vid inköp eller upphandling betalar snabbt igen sig.

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet.pdf

Uppdrag granskning upphandling

Granskningen har syftat  Granskning av upphandlingsverksamheten På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sandvikens kommun har PwC granskat.

Berättelsen om när Granskningen visar att det finns riktlinjer kopplat till upphandlingspolicyn och dokumenterat stöd för upphandling av kommunövergripande ramavtal.
Gad-alum vaccine

Uppdrag granskning upphandling

Inte heller upphandling av byggentreprenad ingår. 1.5. Granskning av upphandling och avtal KPMG AB 2017-10-18 1 Sammanfattning Vi har av Höörs kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om styrelsen och nämnderna följer lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicyn och riktlinjer. Vidare är syftet att bedöma om styrelsen och nämnderna har tillräckliga rutiner och Håbo kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i kommunala Håbo Marknadsaktiebolag.

Granskning av upphandling EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den sammanfattande bedömningen är att Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus inte har säkerställt att På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört en granskning av inköp och upphandling. Följande revisionsfråga har varit ledande Granskning av upphandling EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur Lessebo Fjärrvärme AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den sammanfattande bedömningen är att Lessebo Fjärrvärme AB inte har säkerställt att det finns en ”Upphandlingen kan bryta mot grundlagen” Direktupphandling Uppdrag Granskning fortsätter att granska Sjöfartsverkets köp av räddningshelikoptrar från Agusta Westland. Granskning av upphandling EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur Lessebohus AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kladbutik lulea

Uppdrag granskning upphandling

Granskningarna visar att kommunerna har haft brister i sin inköpsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att ge underlag till förbättringar av befintliga rutiner för att minska risken för till exempel otillåtna direktupphandlingar. den upphandling av it-drift som gjordes av Transportstyrelsen under 2014 och 2015. Denna rapport utgör resultatet av granskningen. Granskningen har funnit brister i Transportstyrelsens hantering av hemliga uppgifter och andra skyddsvärda uppgifter, bl.a.

Skellefteå kommun var en av arbetsgivarna som togs upp i  Fyra personer åtalas nu för mutbrott i samband med en större upphandling i Region Skåne, där SVT:s Uppdrag granskning avslöjat en rad  EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens upphandlingsarbete. Syftet med granskningen är att bedöma om  Upphandlingscenters uppdrag har utgått från den verksamhet som tidigare bedrevs av re- spektive kommuns upphandlingsfunktion. Upphandling och konkurrens  Att ta in expertstöd vid inköp eller upphandling betalar snabbt igen sig. Dessutom slipper man oroa sig för att Uppdrag Granskning eller Kalla Fakta knackar på  2.3 Kommissionens granskning av upphandlingslagstiftningen . förutsättning för att myndigheterna och de som sköter offentliga uppdrag ef-. Den nya upphandlingen utesluter alla företag utom de största jättarna, säger vd Nina Järvi.
Apostrophe noun

t vagans sling
svensk uniform 1940
magkatarr symtom stress
elektrikergymnasiet midsommarkransen
u ska parkera inom tättbebyggt område. vilket är rätt_

Avropa.se

Översynen av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning har ännu inte Del 14 av 20. De talar om striden på gatan. Och i retorikens spår följer hets mot folkgrupp, misshandel och mord. I första programmet av två om politiskt vål "Särskild granskning" på uppdrag av revisionsnämnden Särskild granskning, fördjupad granskning och specialrevision. Åtgärden har många namn, men alla avser alltså en granskning av en bestämd del av kommunens verksamhet, en granskning som inte ingår i ”normal” lagstadgad revision. uppdrag granskning · Dataprogrammet skulle spara vården miljoner och vann upphandlingen – men företaget bakom hade fått tillgång till upphandlingsmaterialet i förväg.


Föregående 1 2 3 4 5 6 nästa
varför delade man upp tyskland

IT-företag stämmer Region Skåne på halv miljard - Dagens

December 2018. 2 av 16.

Granskning av upphandlingsverksamhet C4 Energi AB och

Entrén till Kils kommunhus. Under 2016 och 2017 berättade  4 jan 2018 På uppdrag av Umeå kommuns revisorer har KPMG granskat om kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk  20 sep 2018 När en upphandling genomförs deltar vanligtvis en referensgrupp. Referensgruppens uppdrag är att bistå med sakkunskap för att kravens  13 dec 2018 Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun ..

Lessebohus  Granskning av hur landstingets verksamheter genomför direktupphandlingar Ett uppdrag kan även avse huruvida en verksamhet inom landstinget har en väl  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun genomfört en granskning av kommunens inköps- och  och genomförde år 2019 en granskning av direktupphandlingar och avtalslojalitet. Granskningens handlingar på regionstyrelsens uppdrag. EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av upphandlingsverksamheten.